ANUNȚ APEL DE SELECȚIE CERERI DE PROIECTE MĂSURA 10/6B ”Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului”

nov. 5th, 2018 in sectiunea Ultimele stiri.

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE  anunță lansarea, în perioada 12 noiembrie 2018 – 12 decembrie 2018, a sesiunii numărul 1/2018  de cereri de proiecte pentru Măsura 10/6B ” Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului „.

Data publicarii apelului de selecție: 05.11.2018

Data lansării apelului de selecție: 12.11.2018

Măsura lansată prin apelul de selecție: M 10/6B  „ Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului

Beneficiari eligibili:

  • Entități publice

-autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)

  • Entități private:

-ONG-uri definite conform legislației în vigoare cu domeniul de activitate de protejarea mediului, peisajului rural și al siturilor de înaltă valoare naturală

-Administratori, gestionari al siturilor Natura 2000

Fondul nerambursabil total disponibil/măsură este 29.366 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Valoarea sprijinului nerambursabil pentru un proiect este maxim 29.366 euro.

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect:

  • Pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%
  • Pentru operațiunile generatoare de venit: 90% sau rata maxima relevanta

Data limită de depunere a proiectelor: 12  decembrie 2018

 Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

                Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa,   str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea, de luni vineri , în intervalul orar 10.00 – 14.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii Măsura 10/6B ” Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702 100, Tel: 0736 618 242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii M10/6B poate fi consultată/ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea.

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal