Anunț LICITAȚIE

ian. 10th, 2019 in sectiunea Ultimele stiri.

Unitatea Administrativ Teritorială comuna Corod, C.I.F. 4393166, telefon contact: 0236/864006, inițiază procedura de concesionare prin licitație publică a următoarei părți determinate din imobilul Dispensar medical – uman: 38,34 m.p, situat pe str. Ștefan cel Mare, nr. 249, com. Corod, județul Galați.

Prețul de pornire al licitației este de 379 lei/lună.

Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea calculată pentru redeventa anuală minimă.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 01.02.2019.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 01.02.2019, ora 09.00.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Corod, județul Galați în data de 04.02.2019, ora 10.00. 

Caietul de sarcini și documentațiile necesare perticipării la licitație se pot obține de la sediul U.A.T. Corod, județul Galați.

Persoana de contact d-l Prodea Gabriel Ciprian.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal