Anunț LICITAȚIE

ian. 30th, 2019 in sectiunea Ultimele stiri.

Unitatea Administrativ Teritorială comuna Corod, C.I.F. 4393166, telefon contact: 0236/864006, inițiază procedura de vânzare prin licitație publică a următoarei suprafețe: 358 m.p., situată în intravilanul comunei Corod, care aparține domeniului privat al comunei Corod, județul Galați.

Prețul de pornire al licitației este de 13.345 lei.

Taxa de participare la licitație este de 100 lei.

Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 20.02.2019.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 22.02.2019 ora 09.00.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Corod, județul Galați în data de 25.02.2019, ora 10.00. 

Informații suplimentare se pot obține de la sediul U.A.T. Corod, județul Galați.

Persoana de contact dl. Prodea Ciprian Gabriel.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal