Anunț LICITAȚIE

iun. 10th, 2019 in sectiunea Ultimele stiri.

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Corod, C.I.F. 4393166, telefon contact: 0236/864006, inițiază procedura de închiriere prin licitație publică a următoarei suprafețe: 36 m.p, situat în intravilanul com. Corod, care aparțin domeniului public al com. Corod, județul Galați.

Prețul de pornire al licitației este de 418 lei/lună.

Taxa de participare la licitație este de 100 lei.

Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea calculată pentru redeventa anuală minimă.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 28.06.2019.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 28.06.2019, ora 09.00.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Corod, județul Galați în data de 01.07.2019, ora 10.00. 

Informații suplimentare se pot obține de la sediul U.A.T. Corod, județul Galați.

Persoana de contact d-l Prodea Ciprian.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal