Anunț MEDIU

nov. 3rd, 2017 in sectiunea Ultimele stiri.

BALCANU PETRU, titular al proiectului ”Anexă gospodărească cu parter”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul sus menționat, propus a fi realizat pe amplasament situat în intravilan, sat Corod, str. Dobrița I, nr. 25, com Corod, jud. Galați. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro/Reglementari/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de încadrare. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 08.11.2017. 

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal