Anunț MEDIU

ian. 3rd, 2019 in sectiunea Ultimele stiri.

SC DACAECUN  AUTO  2015  SRL, titular al proiectului ”Amplasare hală pentru repararea și întreținerea autovehiculelor”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmenționat, propus a fi amplasat în Comuna Gohor, sat Gohor, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro/reglementari/Acordul de mediu/Proiect de cizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până la data de 08.01.2019.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal