Anunț public

dec. 15th, 2022 in sectiunea Ultimele stiri.

SC MANEA CONSTRUCZIONI SRL, titular al proiectului „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF WASH’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat mai sus, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Fundeni, sat Hanu Conachi, T. 43, P. 722, LOT 1, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galați la următoarea adresă: http://apmgl.anpm.ro-reglemetari-acordul de mediu-proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțul pe pagina de internet a A.P.M. Galați, prin e-mail la adresa: office@apmgl.anpm.rosau fax: 0236/471009.

SC MANEA CONSTRUCZIONI SRL

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal