Anunț public

aug. 14th, 2023 in sectiunea Ultimele stiri.

Apel de selecție nr. 1/2023 – varianta simplifictă, Măsura M4/6A – Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și activități meșteșugărești – fonduri FEADR

Data lansării apelului de selecție: 21.08.2023

Măsura lansată prin apelul de selecție  – M4/6A – Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și activități meșteșugărești

Tipurile de beneficiari eligibili:

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008)

Intreprindere individuală (OUG nr. 44/ 2008)

Intreprindere familială (OUG NR. 44/2008)

Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare)

Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare)

Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare)

Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare)

Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare)

Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare)

Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare

Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;

Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare

 Fondurile disponibile pentru măsura respectivă- 400.000 euro

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect- 40.000 euro/proiect.

 Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele- 22.09.2023, proiectele vor fi depuse la sediul Asociației GAL Tecuci, în comuna Poiana, județul Galați.

Închiderea sesiunii se va realiza înainte de termenul limită de depunere, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la lansarea apelului de selecție, dacă  valoarea proiectelor depuse atinge pragul de subcontractare de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii.

 Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsuraM4/6A, Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și activități meșteșugăreștisunt disponibile pe pagina de internet a GAL www.galtecuci.ro;

ATENTIE! Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți)  este la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului). Atenție! Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.

 Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare;

Preşedinte:

Capraru Valeriu Paul: 0744 858 110

Pintilie Ancuta: 0733 858 110

E-mail: galtecuci@yahoo.com

Sediul Asociației GAL Tecuci: Comuna Poiana, județul Galați.

La sediul GAL, comuna Poiana, județul Galați este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal