Anunț public

aug. 14th, 2023 in sectiunea Ultimele stiri.

Apel de selecție Nr.1/2023

– varianta simplifictă –

Măsura M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale – COMPONENTA EURI

Data lansării apelului de selecție: 21.08.2023

Măsura lansată prin apelul de selecție – M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale;

Tipurile de beneficiari eligibili:

ONG-uri, autorităţi publice locale, asociaţiile acestora, parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri și persoane juridice private inclusiv asociații ale minorităților etnice din teritoriul GAL. (Aceștia trebuie să facă parte din categoria furnizorilor de servicii sociale).

Furnizori acreditați de servicii sociale.

1. Furnizori publici de servicii sociale pot fi:

– structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu;

– autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;

– unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.

2. Furnizorii privați pot fi:

– organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile și fundațiile, inclusiv GAL;

– cultele recunoscute de lege;

– persoanele fizice autorizate în condițiile legii;

– filialele și sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare;

– operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83.

3. Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale.

Fondurile disponibile pentru măsura M6/6B – 150.595,31 euro – fonduri EURI;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect –  150.595,31 euro;

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele – 22.09.2023, ora 16.00, proiectele vor fi depuse la sediul Asociației ”GAL TECUCI”, sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați.

ATENTIE! Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți)  este la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului). Atenție! Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.

Închiderea sesiunii se va realiza înainte de termenul limită de depunere, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la lansarea apelului de selecție, dacă  valoarea proiectelor depuse atinge pragul de subcontractare de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, sunt disponibile pe pagina de internet a GAL www.galtecuci.ro;

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:

Căpraru Valeriu-Paul,

Preşedinte Asociația ”GAL TECUCI”:

Tel: 0744.858.110

Pintilie Ancuța:

Tel: 0733.858.110

E-mail: galtecuci@yahoo.com

Sediul Asociației ”GAL Tecuci”: sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați.

La sediul GAL, sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal