Anunț public

iun. 14th, 2018 in sectiunea Ultimele stiri.

TIMOFTE EMILIA, titular al proiectului „Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperiș – clădire C 4 – 54 buc.” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmenționat, propus a fi amplasat în extravilan com. Priponești, Cv. 93, P 1.360/1 și 1.360/2, jud. Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni–joi, între orele: 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro/Reglementari/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț. 

 

 

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal