Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

aug. 4th, 2022 in sectiunea Ultimele stiri.

SC HAISLER GENERAL BUSINEES SRL titular al proiectului ’’SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN COPERTINĂ ÎN SPĂLĂTORIE SELF SERVICE’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul menționat mai sus, propus a fi amplasat în intravilanul din loc. Negrilești, comuna Negrilești, T4, P36, 39, 40,  Județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro, la Secțiunea reglementări- Acorduri de mediu/ Proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal