Apel de selecție Asociația ”GAL TECUCI” – Măsura M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale

sept. 29th, 2017 in sectiunea Ultimele stiri.

Data lansării apelului de selecție: 29.09.2017

Măsura lansată prin apelul de selecție – M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale;

Tipurile de beneficiari eligibili:

ONG-uri, autorităţi publice locale, asociaţiile acestora, parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri și persoane juridice private inclusiv asociații ale minorităților etnice din teritoriul GAL. (Aceștia trebuie să facă parte din categoria furnizorilor de servicii sociale).

Furnizori acreditați de servicii sociale.

  1. Furnizori publici de servicii sociale pot fi:

– structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu;

– autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;

– unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.

  1. Furnizorii privați pot fi:

– organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile și fundațiile, inclusiv GAL;

– cultele recunoscute de lege;

– persoanele fizice autorizate în condițiile legii;

– filialele și sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare;

– operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83.

  1. Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale.

Fondurile disponibile pentru măsura M6/6B – 60.000 euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect – 60.000 euro;

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele – 31.10.2017, ora 16.00, proiectele vor fi depuse la sediul Asociației ”GAL TECUCI”, sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, sunt disponibile pe pagina de internet a GAL www.galtecuci.ro;

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:

Căpraru Valeriu-Paul,

Preşedinte Asociația ”GAL TECUCI”:

Tel: 0744.858.110

Munteanu Mirabela:

Tel: 0722.858.110     

Pintilie Ancuța:

Tel: 0733.858.110

FAX: 0336/818.990

E-mail: galtecuci@yahoo.com

Sediul Asociației ”GAL Tecuci”: sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați.

La sediul GAL, sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal