GAL Siretul Verde – Apel de selecție MĂSURA M5/6A „Investiții în activități non-agricole” – fonduri EURI

mart. 12th, 2024 in sectiunea Ultimele stiri.

Data publicării: 12.03.2024

 • versiune simplificată-
  Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 5/6A -EURI- 1/2024
  Data lansării apelului de selecție: 20.03.2024
  Data limită de depunere a proiectelor: 29.03.2024, ora 13.00
  Beneficiari eligibili:
  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul LEADER pentru prima dată. (start-ups) Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul LEADER, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; (start-ups)
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)
  • micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul LEADER;
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în spațiul LEADER în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
  • Întreprinderi sociale
  • Cooperative
  Fondul nerambursabil total disponibil/măsură: 51.689,91 euro.
  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 51.689,91 euro.
  Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi
  non-agricole intensitatatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile eligibile din
  proiect.
  Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Principală nr. 29, județul Vrancea, de luni vineri, în intervalul orar 9.00 – 13.00.
  Important! Termenul maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2025, termenul de depunere a ultimei cereri de plată fiind 30.09.2025, iar pentru proiectele care se supun ajutorului de minimi, termenul maxim de contractare este 30.06.2024.
  Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M 5/6A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.
  Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702 100, Tel: 0736 618 242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.
  Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii M5/6A poate fi consultată/ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Principală nr. 29, județul Vrancea.
  ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE
  REPREZENTANT LEGAL,
  ADRIAN CĂTĂLIN BACIU

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal