Apel de selecție- Nr.1/2022, Măsura M5/6B Renovarea satelor – Asociația ”GAL TECUCI”

apr. 14th, 2022 in sectiunea Ultimele stiri.

Data lansării apelului de selecție:19.04.2022

Măsura lansată prin apelul de selecție  – M5/6B Renovarea satelor

Tipurile de beneficiari eligibili:

  • Beneficiarii direcți ai măsurii sunt entități publice/private, stabilite  prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare:
  • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
  • Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale UAT-urilor (ADI);
  • ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială, creșe și infrastructură de tip after-school;
  • ONG –uri din toate domeniile de activitate;
  • Unități de cult.

ATENTIE! Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).

 Fondurile disponibile pentru măsura M5/6B Renovarea satelor –57.106 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect- 57.106  euro

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele- 23.05.2022,  ORA 16.00, proiectele vor fi depuse la sediul Asociației GAL Tecuci, în comuna Poiana, județul Galați.

Închiderea sesiunii se va realiza înainte de termenul limită de depunere, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la lansarea apelului de selecție, dacă  valoarea proiectelor depuse atinge pragul de subcontractare de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M5/6B Renovarea satelor, sunt disponibile pe pagina de internet a GAL www.galtecuci.ro.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare;

Preşedinte Asociația GAL Tecuci:

Capraru Valeriu Paul:

 Tel: 0744 858 110

Pintilie Ancuta:

Tel:0733 858 110

E-mail: galtecuci@yahoo.com

Sediul Asociației GAL Tecuci: Comuna Poiana, județul Galați.

La sediul GAL, comuna Poiana, județul Galați este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal