Apel de selecție nr.2/2023- varianta simplifictă – Măsura M1/1B Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali

iun. 28th, 2023 in sectiunea Ultimele stiri.

Data lansării apelului de selecție: 11.07.2023

Măsura lansată prin apelul de selecție  – M1/1B  Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali

Tipurile de beneficiari eligibili:

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură.

– Fermieri;

– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici;

– Organizații neguvernamentale;

– Consilii locale;

– Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

Fondurile disponibile pentru măsura M1/1B –18.813 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect- 18.813 euro

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele- 21.07.2023,  ORA 16.00, proiectele vor fi depuse la sediul Asociației GAL Tecuci, în comuna Poiana, județul Galați.

Durata sesiunii de depunere este de minimum 10 zile calendaristice avand in vedere ca  apelul de selecție  conține toate prevederile și informațiile care au făcut obiectul ultimului apel de selecție pe măsura M1/1B, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție.

ATENTIE! Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți)  este la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului). Atenție! Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M1/1B Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali, sunt disponibile pe pagina de internet a GAL www.galtecuci.ro;

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare;

Preşedinte Asociația GAL Tecuci:

Capraru Valeriu Paul:

Tel: 0744 858 110

Pintilie Ancuta:

Tel:0733 858 110

FAX: 0336 818 990

E-mail: galtecuci@yahoo.com

Sediul Asociației GAL Tecuci: Comuna Poiana, județul Galați.

La sediul GAL, comuna Poiana, județul Galați este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal