Asociația ”GAL TECUCI” – Apel de selecție nr. 1/2019 – varianta simplificată

mai 15th, 2019 in sectiunea Ultimele stiri.

Măsura M4/6A – ”Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și activități meșteșugărești

Data lansării apelului de selecție: 15.05.2019

Măsura lansată prin apelul de selecție – M4/6A – ”Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și activități meșteșugărești”

Tipurile de beneficiari eligibili:

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008);

Intreprindere individuală (OUG nr. 44/ 2008);

Intreprindere familială (OUG NR. 44/2008);

Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);

Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare;

Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;

Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fondurile disponibile pentru măsura respectivă – 300.000 euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect – 38.500 euro/proiect servicii, 69.000 euro- proiect/producție.

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele – 16.06.2019, proiectele vor fi depuse la sediul Asociației ”GAL TECUCI”, în SAT Poiana, comuna Poiana, județul Galați.

Închiderea sesiunii se va realiza înainte de termenul limită de depunere, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la lansarea apelului de selecție, dacă valoarea proiectelor depuse atinge pragul de subcontractare de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M4/6A – ”Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și activități meșteșugărești” sunt disponibile pe pagina de internet a GAL www.galtecuci.ro;

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:

Preşedinte:

Căpraru Valeriu-Paul:

0744.858.110

Munteanu Mirabela:

0722.858.110

Pintilie Ancuța:

0733.858.110

FAX:

0336/818.990

E-mail: galtecuci@yahoo.com;

Sediul Asociației ”GAL TECUCI”: sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați.

La sediul GAL, sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal