Asociația ”GAL TECUCI” – Apel de selecție Nr. 2/2018, Măsura M2/2B – „Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri”

nov. 9th, 2018 in sectiunea Ultimele stiri.

Data lansării apelului de selecție: 09.11.2018

Măsura lansată prin apelul de selecție – M2/2B – „Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri”

Tipurile de beneficiari eligibili:

Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;

Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50% + 1 din acţiuni.

*Art. 2(1) n – „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații;

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Măsurii M2/2B în funcție de forma de organizare sunt:

– persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

– individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);

– ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);

– ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF).

– asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.

Fondurile disponibile pentru măsura M2/2B – 33.000 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect – 33.000 euro

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim 3 ani:

-3.000 euro (exploatații între 12.000 – 50.000 € SO).

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare și 25% se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri, fără a depăși 3 ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele – 10.12.2018, ora 16.00 proiectele vor fi depuse la sediul Asociației ”GAL TECUCI”, în comuna Poiana, județul Galați.

Închiderea sesiunii se va realiza înainte de termenul limită de depunere, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la lansarea apelului de selecție, dacă valoarea proiectelor depuse atinge pragul de subcontractare de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M2/2B, sunt disponibile pe pagina de internet a GAL www.galtecuci.ro;

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare;

Preşedinte Asociația ”GAL TECUCI”:

Căpraru Valeriu-Paul:

Tel: 0744.858.110

Munteanu Mirabela:

Tel: 0722.858.110     

Pintilie Ancuța-Gabriela:

Tel: 0733.858.110

FAX: 0336/818.990

E-mail: galtecuci@yahoo.com

Sediul Asociației ”GAL TECUCI”: sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați.

La sediul GAL, comuna Poiana, județul Galați este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

 

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal