ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE – ANUNȚ APEL DE SELECȚIE CERERI DE PROIECTE Măsura 4/5B ”FERME VERZI”

ian. 3rd, 2019 in sectiunea Ultimele stiri.

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE  anunță lansarea, în perioada 10.01.2019 – 28.02.2019, a sesiunii 1/2019 de cereri de proiecte pentru Măsura 4/5B  ”FERME VERZI”.

Data lansării apelului de selecție: 10.01.2019

Beneficiari eligibili:

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M4/5B sunt  entități private care își desfășoară activitatea în domeniul agricol, cu sediul în teritoriul GAL  Siretul Verde.

Fondul nerambursabil total disponibil/măsură: 146.828 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Valoarea sprijinului nerambursabil pe un proiect nu poate depăși 100.000 Euro

Intensitatea sprijinului

Finanțarea  se va acorda in procent de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Intensitatea sprijinului se va putea majora cu cate 20 puncte procentuale, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depăși 90% pentru:

  • Investiții realizate de formele asociative ale fermierilor;
  • Investitii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a Reg. 1305);
  • Investiții in zone care se confrunta cu constrângeri naturale si cu alte constrângeri specifice conform anexei la documentația de accesare.

Data limită de depunere a proiectelor: 28  februarie 2019

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea, de luni vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M 4/5B „FERME VERZI” sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.  

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702 100, Tel: 0736 618 242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii M4/5B poate fi consultată/ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea.

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal