ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE – ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE Măsura 10/6B ”Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului” – versiune simplificată

dec. 11th, 2018 in sectiunea Ultimele stiri.

Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRETUL VERDE anunță prelungirea, până la data de 28.02.2019, a Sesiunii 1/2018, Apel de selectie nr. 1/2018 pentru Măsura 10/6B, deschis inițial în perioada 12.11.2018 – 12.12.2018.

Data lansării apelului de selecție: 12.11.2018

Data limită de depunere a proiectelor: 28.02.2019

Beneficiari eligibili:

Entități publice

  • autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)

Entități private:

  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare cu domeniul de activitate de protejarea mediului, peisajului rural și al siturilor de înaltă valoare naturală
  • Administratori, gestionari al siturilor Natura 2000

Fondul nerambursabil total disponibil/măsură este 29.366 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Valoarea sprijinului nerambursabil pentru un proiect este de maxim 29.366 euro.

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect:

  • Pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%
  • Pentru operațiunile generatoare de venit: 90% sau rata maxima relevanta

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

                Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Garoafei, nr. 1, județul Vrancea, de luni vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii Măsura 10/6B ”Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului” sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL  www.siretulverde.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702 100, Tel: 0736 618 242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii M10/6B poate fi consultată/ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea.

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE, REPREZENTANT LEGAL, COLIN ADRIAN

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal