ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE – APEL DE SELECȚIE – versiune simplificată

iul. 26th, 2018 in sectiunea Ultimele stiri.

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 11/6C – 1/2018

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE  anunță lansarea, în perioada 03.08 – 02.11.2018, a sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 11/6C „Bandă largă în teritoriul GAL Siretul Verde”.

Data lansării apelului de selecție: 03.08.2018

Depunerea proiectelor se realizează continuu, până la sfârșitul sesiunii, cu selecție lunară. Conform apelului de selecție, o sesiune durează 3 luni.

Măsura lansată prin apelul de selecție: 11/6C „Bandă largă în teritoriul GAL Siretul Verde”

Beneficiari eligibili:

  • Entitati publice: (APL, ADI);
  • Entitati private care care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare (Legea 346/2004) si activează sau urmează să activeze în teritoriul GAL Siretul Verde în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
  • Parteneriate*

În situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL Siretul Verde poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice precum și a Ghidului solicitantului în vigoare, sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese.

Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

                Fondul disponibil alocat acestei sesiuni pe M11/6C este de 22.023,45 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 22.023,45 euro.

Data limită de depunere a proiectelor: 02.11.2018

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

                Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea, de luni vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M11/6C „Bandă largă în teritoriul GAL Siretul Verde” sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702 100, Tel: 0736 618 242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii M11/6C poate fi consultată/ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea.

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal