GAL Siretul Verde: APEL DE SELECȚIE Măsura 1/3A – „SCHEME DE CALITATE – ACȚIUNI PREMERGĂTOARE ÎN TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE „

mart. 3rd, 2023 in sectiunea Ultimele stiri.

– versiune simplificată-

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 1/3A – 1/2023

Data lansării apelului de selecție: 13.03.2023

Data limită de depunere a proiectelor: Depunerea proiectelor se realizează continuu cu selecție lunară, până la epuizarea fondurilor,  dar nu mai puțin de 30 de zile.

Beneficiari eligibili:

-Societăți comerciale, constituite conform legislației în vigoare;

-ONG-uri constituite conform legislației în vigoare;

-Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde.

Fondul nerambursabil total disponibil/măsură: 29.366 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 29.366 euro

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect: 100%

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Principală nr. 29, județul Vrancea, de luni vineri, în intervalul orar 9.00 – 13.00.

Important!

Termenul maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2025, termenul de depunere a ultimei cereri de plată fiind 30.09.2025.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M 1/3A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702 100, Tel: 0736 618 242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

 Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii M1/3A poate fi consultată/ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Principală nr. 29, județul Vrancea.

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE, REPREZENTANT LEGAL, ADRIAN CĂTĂLIN BACIU

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal