GAL Siretul Verde: Apel de selecție MĂSURA 11/6C – BANDĂ LARGĂ , E-GUVERNARE ȘI OPERAȚIUNI CONEXE Fonduri EURI

mart. 8th, 2023 in sectiunea Ultimele stiri.

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 11/6C EURI – 1/2023

Data lansării apelului de selecție: 15.03.2023

Data limită de depunere a proiectelor: până la epuizarea fondurilor,  dar nu mai puțin de 30 de zile. Depunerea proiectelor se realizează continuu cu selecție lunară, până la epuizarea fondurilor,  dar nu mai puțin de 30 de zile.

Beneficiari eligibili: 

– Entități publice: A.D.I, A.P.L din teritoriul GAL;

– Entități private: agenţi economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;

– GAL ( în situația în care, în urma lansării unui apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii cu respectarea legislației în vigoare)

Fondul nerambursabil total disponibil/măsură: 51.689,91 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 25.844,95 euro

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect:

– maxim 90% din cheltuielile eligibile pentru investiții generatoare de venit;

– 100% din cheltuielile eligibile pentru investiții negeneratoare de venit.            

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:             

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Principală, nr. 29, județul Vrancea, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 13.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii Măsura 11/6C” – BANDĂ LARGĂ , E-GUVERNARE ȘI OPERAȚIUNI CONEXE” sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.

Important! Termenul maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2025, termenul de depunere a ultimei cereri de plată fiind 30.09.2025.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702 100, Tel: 0736 618 242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii M11/6C poate fi consultată/ridicată de la sediul Asociației din comuna Garoafa, str. Principală, nr. 29, județul Vrancea.

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE, REPREZENTANT LEGAL, ADRIAN CĂTĂLIN BACIU

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal