GAL SIRETUL VERDE: Apel de selecție MĂSURA M5/6A – „Investiții în activități non-agricole”- fonduri EURI

iun. 11th, 2024 in sectiunea Ultimele stiri.
  • versiune simplificată

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M5/6A – EURI – 2/2024

Data lansării apelului de selecție: 19.06.2024

Data limită de depunere a proiectelor: 19.07.2024, ora 13.00

Beneficiari eligibili:

– Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul LEADER pentru prima dată (start-up). Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul LEADER, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin (start-up);

– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-up);

– Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul LEADER;

– Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în spațiul LEADER în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

– Întreprinderi sociale;

– Cooperative;

Fondul nerambursabil total disponibil/măsură: 51.689,91 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 51.689,91 euro.

Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi non-agricole intensitatatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Principală, nr. 29, județul Vrancea, de luni vineri, în intervalul orar 9.00 – 13.00.

Important! Termenul maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2025, iar pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis termenul maxim de contractare va fi în conformitate cu legislația în vigoare.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M5/6A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702.100, Tel: 0736.618.242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii M5/6A poate fi consultată/ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Principală, nr. 29, județul Vrancea.

Data publicării: 11.06.2024

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE

REPREZENTANT LEGAL,

ADRIAN CĂTĂLIN BACIU

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal