GAL Siretul Verde – Apel de selecție MĂSURA M5/6A: „Investiții în activități non-agricole”- FONDURI FEADR

apr. 19th, 2023 in sectiunea Ultimele stiri.

– versiune simplificată-

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 5/6A – 1/2023

Data lansării apelului de selecție: 27.04.2022

Data limită de depunere a proiectelor: Depunerea proiectelor se realizează continuu cu selecție lunară, până la epuizarea fondurilor,  dar nu mai puțin de 30 de zile.

Beneficiari eligibili:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul LEADER pentru prima dată. (start-ups) Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul LEADER, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; (start-ups)

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)

 • micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul LEADER;

 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în spatiul LEADER  în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

 • Întreprinderi sociale

 • Cooperative

Fondul nerambursabil FEADR total disponibil/măsură: 132,272.63 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 132,272.63 euro.

Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi non-agricole intensitatatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Principală nr. 29, județul Vrancea, de luni vineri, în intervalul orar 9.00 – 13.00.

Important!

Termenul maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2025, termenul de depunere a ultimei cereri de plată fiind 30.09.2025.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M 5/6A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702 100, Tel: 0736 618 242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii M5/6A poate fi consultată/ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Principală nr. 29, județul Vrancea.

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE

REPREZENTANT LEGAL,

ADRIAN CĂTĂLIN BACIU

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal