GAL Tecuci – Apel de selecție nr. 2/2024- varianta simplificată – Măsura M1/1B -Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali – Fonduri FEADR

iun. 11th, 2024 in sectiunea Ultimele stiri.

Data lansării apelului de selecție: 18.06.2024

Măsura lansată prin apelul de selecție – M1/1B – Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali

Tipurile de beneficiari eligibili:

  • PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură.
  • Fermieri;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici;
  • Organizații neguvernamentale;
  • Consilii locale;
  • Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

Fondurile disponibile pentru măsura M1/1B –18.813 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect- 18.813 euro

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele- 19.07.2024, ora 16.00, proiectele vor fi depuse la sediul Asociației GAL Tecuci, din sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați.

ATENTIE! Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).

Atenție! Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M1/1B – Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali, sunt disponibile pe pagina de internet a GAL www.galtecuci.ro;

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare;

Preşedinte Asociația GAL Tecuci:

Căpraru Valeriu-Paul:

Tel: 0744.858.110

Ilie Mirabela:

Tel: 0722.858.110     

Pintilie Ancuța:

Tel: 0733.858.110

E-mail: galtecuci@yahoo.com

Sediul Asociației GAL Tecuci: sat Poiana, Comuna Poiana, județul Galați.

La sediul GAL, sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal