GAL Tecuci – Apel de selecție Nr. 2/2024 – varianta simplificată – Măsura M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale – COMPONENTA EURI

iun. 11th, 2024 in sectiunea Ultimele stiri.

Data lansării apelului de selecție: 18.06.2024

Măsura lansată prin apelul de selecție – M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale;

Tipurile de beneficiari eligibili:

  • ONG-uri, autorităţi publice locale, asociaţiile acestora, parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri și persoane juridice private inclusiv asociații ale minorităților etnice din teritoriul GAL (Aceștia trebuie să facă parte din categoria furnizorilor de servicii sociale);
  • Furnizori acreditați de servicii sociale;

1. Furnizori publici de servicii sociale pot fi:

– structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu;

– autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;

– unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.

2. Furnizorii privați pot fi:

– organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile și fundațiile, inclusiv GAL;

– cultele recunoscute de lege;

– persoanele fizice autorizate în condițiile legii;

– filialele și sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare;

– operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83.

3. Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale.

Fondurile disponibile pentru măsura M6/6B – 150.595,31 euro – fonduri EURI;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect –  150.595,31 euro;

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele – 19.07.2024, ora 16.00, proiectele vor fi depuse la sediul Asociației ”GAL TECUCI”, sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați.

ATENTIE! Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți)  este la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).

Atenție! Închiderea sesiunii se va realiza înainte de termenul limită de depunere, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la lansarea apelului de selecție, dacă valoarea proiectelor depuse atinge pragul de contractare de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, sunt disponibile pe pagina de internet a GAL www.galtecuci.ro;

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:

Căpraru Valeriu-Paul,

Preşedinte Asociația ”GAL TECUCI”:

Tel: 0744.858.110

Pintilie Ancuța:

Tel: 0733.858.110

E-mail: galtecuci@yahoo.com

Sediul Asociației ”GAL Tecuci”: sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați.

La sediul GAL, sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal