Anunt LICITATIE »

Anunt LICITATIE

Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Corod, CUI 4393166, telefon contact: 0236/864006/24, initiaza procedura de vanzare prin licitatie publica a imobilului teren cu suprafata de 43 m.p. situat in intravilanul satului Corod, care apartine domeniului privat al comunei Corod, judetul Galaţi. Pretul de pornire a licitatiei este de 400 lei; Valoarea de garantie este de 10% din pretul de pornire a licitatiei; Taxa de înscriere la licitatie este 100 lei; Data limita pentru solicitarea clarificarilor este de 20.06.2016. Data limita pentru depunerea ofertelor este 22.06.2016, ora 13,00. Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul primariei Corod, judetul Galati in data de 22.06.2016 ora 14,00. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul U.A.T. Comuna Corod, Judetul Galati;

Anunt LICITATIE »

Anunt LICITATIE

UAT Comuna Gohor, cu sediul în comuna Gohor, judetul Galati, organizeaza in data de 08.06.2016, licitatie publica cu strigare pentru concesionarea suprafetei de 151,82 ha pasune. Documentatia va putea fi achizitionata incepand cu data publicarii anuntului pana in data de 31.05.2016. Relatii suplimentare privind licitatia se pot obtine de la secretariatul comunei Gohor, la nr. de telefon 0236865500.

Anunt LICITATIE »

Anunt LICITATIE

UAT Comuna Gohor, cu sediul in comuna Gohor, judetul Galati, organizeaza in data de 03.06.2016, ora 9.00, licitatie publica cu strigare pentru concesionarea terenului in suprafata de 1162 mp, situat in Cvartal 12, parcela 437, intabulat in Cartea Funciara nr. 100924 a comunei Gohor. Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia celor interesati contra sumei de 10 lei, contravaloarea acesteia se va plati in numerar la casieria concedentului. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 31.05.2016, ora 12.00. Data limita de depunere  a ofertelor: 01.06.2016, ora 12.00. Relatii suplimentare privind licitatia se pot obtine de la secretariatul comunei Gohor, la nr. de telefon 0236865500.

Anunt LICITATIE »

Anunt LICITATIE

UAT Comuna Gohor, cu sediul in comuna Gohor, judetul Galati, organizeaza in data de 03.06.2016, ora 11.00, licitatie publica deschisa pentru concesionarea terenului in suprafata de 979 mp, situat in Cvartal 18, parcela 227. Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia celor interesati contra sumei de 10 lei, contravaloarea acesteia se va plati in numerar la casieria concedentului. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 30.05.2016, ora 12.00. Data limita de depunere  a ofertelor: 01.06.2016, ora 12.00. Relatii suplimentare privind licitatia se pot obtine de la secretariatul comunei Gohor, la nr. de telefon 0236865500.

Anunt LICITATIE »

Anunt LICITATIE

UAT Comuna Gohor, cu sediul in comuna Gohor, judetul Galati, organizeaza in data de 02.06.2016, ora 9.00, licitatie publica cu strigare pentru concesionarea terenului in suprafata de 2460 mp, situat in T 9, P 115/1, intabulat in Cartea Funciara nr. 100267 a comunei Gohor. Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia celor interesati contra sumei de 10 lei. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 27.05.2016, ora 12.00. Data limita de depunere  a ofertelor: 30.05.2016, ora 12.00. Relatii suplimentare privind licitatia se pot obtine de la secretariatul comunei Gohor, la nr. de telefon 0236865500.

Anunt LICITATIE »

Anunt LICITATIE

Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Corod, C.I.F. 4393166, telefon contact: 0236/864006, initiaza procedura de concesionare prin licitatie publica a spatiului construit cu suprafata de 72 mp din imobilul fost „Spital Corod”, situat in str. Stefan Cel Mare, nr. 266, satul Corod, comuna Corod, pentru desfasurarea activitatii de stomatologie. Pretul de pornire a licitatiei este de 348 lei/luna; Valoarea garantiei de participare este de 35 lei; Taxa de inscriere la licitatie este 100 lei; Pretul caietului de sarcini este 50 lei; Data limita pentru solicitarea clarificarilor este de 03.06.2016; Data limita pentru depunerea ofertelor este 08.06.2016, ora  09.30; Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul primariei Corod, judetul Galati in data de 08.06.2016  ora 10.00. Persoana de contact […]

Anunt ANGAJARE »

Anunt ANGAJARE

Societate comerciala angajeaza soferi basculanta cu experienta, operator buldo excavator cu experienta si paznic in satul Ionasesti, Comuna Nicoresti, Tecuci. Relatii la telefon 0755 979 773 sau CV la adresa de email: expostargroup2@gmail.com

Anunt Mandatar financiar »

Anunt Mandatar financiar

Hristache Florin, candidat independent la functia de Primar si Consilier local al Primariei Nicoresti la alegerile locale din data de 05.06.2016, aduc la cunostinta publica ca am inregistrat la A.E.P. mandatarul meu financiar in persoana D-nei. Berbec Georgeta, avand CUI 24161391.

Anunt LICITATIE »

Anunt LICITATIE

Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Corod, CIF 4393166, telefon contact: 0236/864006/24, initiaza procedura de vanzare prin licitatie publica a imobilului teren cu suprafata de 3374 m.p. situat in intravilanul satului Corod, care apartine domeniului privat al comunei Corod, judetul Galati. Pretul de pornire a licitatiei este de 9336 lei. Valoarea de garantie este de 10% din pretul de pornire a licitatiei; Taxa de înscriere la licitatie este 100 lei; Data limita pentru solicitarea clarificarilor este de 23.05.2016. Data limita pentru depunerea ofertelor este 30.05.2016 ,ora  09.00. Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul primariei Corod, judetul Galati in data de 30.05.2016  ora 10,00. Informatii suplimentare se pot obţine de la sediul U.A.T. Comuna Corod, Judetul Galati;

Anunt LICITATIE »

Anunt LICITATIE

Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Corod, CIF 4393166, telefon contact: 0236/864006/24, initiaza procedura de vanzare prin licitatie publica a imobilului teren cu suprafata de 2853 m.p. situat in extravilanul satului Corod, care apartine domeniului privat al comunei Corod, judetul Galati. Pretul de pornire a licitatiei este de 5835 lei. Valoarea de garantie este de 10% din pretul de pornire a licitatiei; Taxa de înscriere la licitatie este 100 lei; Data limita pentru solicitarea clarificarilor este de 20.05.2016. Data limita pentru depunerea ofertelor este 27.05.2016 ,ora  09,00. Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul primariei Corod, judetul Galati in data de 27.05.2016  ora 10,00. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul U.A.T. Comuna Corod, Judetul Galati;

Copyright © 2012 Ziarul Semnal