Anunț public »

Anunț public

AUTO VALENS VICENS S.R.L. cu sediul în sat MATCA, comuna MATCA, nr. 854, județul GALAȚI având numărul de ordine în Registru Comerțului J17/306/2019, CUI: 40572320, declar pierdute Certificatele Constatatoare. Le declar nule.

Anunț public »

Anunț public

AURADORIS S.R.L. cu sediul în sat MATCA, comuna MATCA, nr. 875, județul GALAȚI având numărul de ordine în Registru Comerțului J17/1120/2006, CUI: 18846178, declar pierdute Certificatele Constatatoare și Rezoluția. Le declar nule.

Anunț public »

Anunț public

NEGRUȚ GABRIELA I.I. cu sediul în sat MATCA, comuna MATCA, nr. 1361, județul GALAȚI având numărul de ordine în Registru Comerțului J17/51/2018, CUI: 38696784, declar pierdute Certificatele Constatatoare. Le declar nule. 

Anunț public »

Anunț public

VALVIO PROD SRL titular al proiectului ‘‘Schimbare destinație din anexă gospodărească – C2 în depozit materiale de construcții și depozit îngrășăminte chimice’’ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul menționat mai sus, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Matca, cod poștal 807185, TARLA 46/1, PARCELA 414/3-1,4, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro, la Secțiunea reglementări- Acorduri de mediu/ Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.   VALVIO PROD SRL

Anunț public »

Anunț public

BARBIERU LOREDANA-MIRABELA I.I. cu sediul în Sat Matca, Comuna Matca, Nr. 1662, Județul Galați, având numărul de ordine în Registru Comerțului F17/241/2018, CUI: 38966667, declar pierdute Certificatul de Înregistrare și certificatele constatatoare. Le declar nule.

Anunț public »

Anunț public

FILIMON G. IULIAN I.I. cu sediul în Sat Matca, Comuna Matca, Nr. 351, Județul Galați având numărul de ordine în Registru Comerțului F17/189/2018, CUI:38888089, declar pierdute Certificatul de Înregistrare și certificatele constatatoare. Le declar nule. 

Anunț public »

Anunț public

BOBU MANUEL-IONUȚ PFA cu sediul în Sat Corod, Com. Corod,Str. MEȘTEȘUGARILOR, Nr. 97, Jud. Galați având numărul de ordine în Registru Comerțului F17/927/2014, CUI:  33909679, declar pierdut Certificat Constatator pentru activitățile care se desfășoară la beneficiari și/sau în afara sediilor proprii. Îl declar nul.  

Anunț public »

Anunț public

CHIRIȚOIU C. VIOREL PFA, cu sediu în Sat Matca, Comuna Matca, Nr. 1372, Județul Galați având numărul de ordine în Registru Comerțului: F17/1090/2011, CUI: 28823597, declar pierdute Certificatul de Înregistrare și Certificatul constatator. Le declar nule.

Anunț public »

Anunț public

FOLGAR SERVICE 4 YOU S.R.L. J17/545/2019, CUI: 40714050,cu sediul profesional în sat Matca, comuna Matca, nr. 49A, județul Galați, declar pierdut Certificat constatator. Îl declar nul. 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu »

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC WASHIT SRL  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF-SERVICE 8 PISTE, CENTRALĂ TERMICĂ ȘI CALE DE ACCES ”, propus a fi realizat în intravilanul Mun. Tecuci, cod poștal 805300, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 140, Județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro, secțiunea Reglementări- Acordul de Mediu- Documentații procedură EIA și EA- Memorii de prezentare 2020 și la domiciliul titularului SC WASHIT SRL, Str. Mircea Eliade, nr. 24, Tecuci. Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro

Copyright © 2012 Ziarul Semnal