ANUNȚ MEDIU »

ANUNȚ MEDIU

S.C. TECNOGLASS CONSTRUCT S.R.L. prin administrator Andrei Cristina Laura anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire hală de producție” propus a fi amplasat în comuna Cosmești, T27/P173/ str. -, nr. -, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: „Reglementări – Acord de mediu – Drafturi acte de reglementare – Proiect decizie etapa de încadrare 2021”. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați, pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax: 0236/471.009.

Anunț public »

Anunț public

MARIVLA VEGETABLE SRL cu sediul social în Sat Matca, Comuna Matca, Nr. 2351, Județul Galați, numărul de înregistrare în registrul comerțului J17/550/2015, CUI: 34445852, declar pierdut certificatul constatator de la sediul secundar din Sat MATCA, Comuna MATCA, Nr. 7, Str. ION CANTACUZINO, Județul GALAȚI. Îl declar nul.

Anunț public »

Anunț public

Subsemnații Pavel Ionuț si Pavel Mihaela Anca anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire magazin agricol și împrejmuire 3 laturi” propus a fi realizat pe amplasamentul situat în Municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou, nr.48, județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul  titularului Pavel Ionuț si Pavel Mihaela Anca din localitatea Tecuci, str. Sergent Serea, nr. 35D, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele 08:30 – 16:00 și vineri între orele 08:30 – 13:30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați, din Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2.

Anunț public »

Anunț public

SEMPRE FRESCO SRL cu sediul în Sat MATCA, Comuna MATCA, Nr. 2939, Județul GALAȚI având numărul de ordine în Registrul Comerțului J17/407/2015, CUI: 34295844, declar pierdut Certificatul Constatator de la sediul secundar. Il declar nul. 

Anunț public »

Anunț public

MUNTEANU CLAUDIU GABRIEL I.I. cu sediul în Sat TORCEȘTI, Comuna UMBRĂREȘTI, Str. GEN. EREMIA GRIGORESCU, Nr. 51, Județul GALAȚI având numărul de ordine în Registrul Comerțului F17/250/2017, CUI: 37420453, declar pierdute Certificatele Constatatoare. Le declar nule. 

Anunț mediu »

Anunț mediu

U.A.T. COMUNA GOHOR anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA GOHOR, JUDEŢUL GALAȚI”, propus a fi amplasat în comuna Gohor.         Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu- Documentații procedura EIA și EA- Memorii de prezentare 2020 și la COMUNA GOHOR, sat Gohor, județul Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro. Primar, Gelu SÎRGHIE

Anunț public »

Anunț public

AUTO VALENS VICENS S.R.L. cu sediul în sat MATCA, comuna MATCA, nr. 854, județul GALAȚI având numărul de ordine în Registru Comerțului J17/306/2019, CUI: 40572320, declar pierdute Certificatele Constatatoare. Le declar nule.

Anunț public »

Anunț public

AURADORIS S.R.L. cu sediul în sat MATCA, comuna MATCA, nr. 875, județul GALAȚI având numărul de ordine în Registru Comerțului J17/1120/2006, CUI: 18846178, declar pierdute Certificatele Constatatoare și Rezoluția. Le declar nule.

Anunț public »

Anunț public

NEGRUȚ GABRIELA I.I. cu sediul în sat MATCA, comuna MATCA, nr. 1361, județul GALAȚI având numărul de ordine în Registru Comerțului J17/51/2018, CUI: 38696784, declar pierdute Certificatele Constatatoare. Le declar nule. 

Anunț public »

Anunț public

VALVIO PROD SRL titular al proiectului ‘‘Schimbare destinație din anexă gospodărească – C2 în depozit materiale de construcții și depozit îngrășăminte chimice’’ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul menționat mai sus, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Matca, cod poștal 807185, TARLA 46/1, PARCELA 414/3-1,4, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro, la Secțiunea reglementări- Acorduri de mediu/ Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.   VALVIO PROD SRL

Copyright © 2012 Ziarul Semnal