Anunț public »

Anunț public

DRĂGAN TUDORIȚA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, F17/296/2018, CUI: 39080447, cu sediu social în sat Furcenii Noi, comuna Cosmești, str. Mihai Eminescu, nr. 7, județul Galați, declar pierdute Certificatul de înregistrare și Certificatele constatatoare. Le declar nule.  

Anunț public »

Anunț public

BLK OIL BALCAN S.R.L., cu sediul în Tecuci, str. Siretului, nr. 3, județul Galați, titular al proiectului ”Amplasare rezervor și pompă distribuție carburanți în incinta stației de distribuție carburanți existentă”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”Amplasare rezervor și pompă distribuție carburanți în incinta stației de distribuție carburanți existentă”, propus a fi amplasat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 128, jud. Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea : Reglementări → Acordul de mediu →Drafturi acte de reglementare → Proiect decizie etapă […]

Anunț public »

Anunț public

ARJOCU M. STELIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, F17/711/2019, CUI 42056937, cu sediul profesional în sat Matca, comuna Matca, județul Galați, declar pierdut Certificat constatator pentru sediul profesional. Îl declar nul. 

Anunț public »

Anunț public

NICOSIM COUTURIER S.R.L., CUI 36672037, J17/1518/25.10.2016, cu sediul social în sat Barcea, comuna Barcea, str. Preot Păcuraru , nr. 1309, județul Galați, declar pierdut Certificat constatator ACTIVITĂȚI LA BENEFICIAR. Îl declar nul. 

Anunț public »

Anunț public

ȘTEFI RENT INDUSTRIAL S.R.L. cu sediul în sat Matca, comuna Matca, Nr. 243, Constructia 1, Județ Galați, CUI 41612120, înregistrată la ONRC cu J17/1613/06.09.2019 declar pierdut Certificat Constatator pentru activitățile desfășurate la beneficiari și/sau în afara sediilor proprii. Îl declar nul.

Apel de selecție- Nr.1/2020, Măsura M5/6B Renovarea satelor »

Apel de selecție- Nr.1/2020, Măsura M5/6B Renovarea satelor

Data lansării apelului de selecție: 21.12.2020 Măsura lansată prin apelul de selecție – M5/6B Renovarea satelor Tipurile de beneficiari eligibili: Beneficiarii direcți ai măsurii sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare: Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale UAT-urilor (ADI); ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială, creșe și infrastructură de tip after-school; ONG – reprezentative pentru activitățile de mediu, cultură; Unități de cult. Fondurile disponibile pentru măsura M5/6B Renovarea satelor –166.813 euro Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect- 166.813 euro Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune […]

Apel de selecție nr.1/2020- varianta simplifictă – Măsura M1/1B Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali »

Apel de selecție nr.1/2020- varianta simplifictă – Măsura M1/1B Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali

Data lansării apelului de selecție: 21.12.2020 Măsura lansată prin apelul de selecție  – M1/1B  Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali Tipurile de beneficiari eligibili: PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură. – Fermieri; – Micro-întreprinderi și întreprinderi mici; – Organizații neguvernamentale; – Consilii locale; – Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza […]

Kaufland România își oferă spațiul din magazine pentru a găzdui producătorii locali mici de legume fructe care întâmpină dificultăți în comercializarea mărfii în această perioadă »

Kaufland România își oferă spațiul din magazine pentru a găzdui producătorii locali mici de legume fructe care întâmpină dificultăți în comercializarea mărfii în această perioadă

Producătorii mici locali de legume fructe din întreaga țară sunt invitați să se înscrie până pe 7 decembrie 2020 în program, printr-un e-mail la office@kaufland.ro;  București, 27 noiembrie 2020 – Pentru a fi alături de producătorii mici de legume fructe afectați de dificultăți în perioada aceasta, Kaufland România își pune la dispoziție spațiile din magazine, pentru ca aceștia să își poată comercializa în continuare marfa, în condiții sporite de siguranță și confort pentru clienți.  Compania înțelege nevoia de a susține micii producători locali de legume fructe afectați de necesitatea de a oferi măsuri sporite de siguranță, esențiale în contextul actual, sau de temperaturile scăzute de afară, și lansează astfel o invitație către aceștia de a utiliza suprafețele de vânzare din […]

Anunț public »

Anunț public

ARJOCU M. STELIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, CUI 42056937, F17/711/2019, cu sediul social în sat Matca, comuna Matca, județul Galați, declar pierdute Certificatul de înregistrare și Certificatul constatator pentru activitățile desfășurate la sediul beneficiarului. Le declar nule.  

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu »

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

VALVIO PROD SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ‘‘Schimbare destinație din anexă gospodărească – C2 în depozit materiale de construcții și depozit îngrășăminte chimice’’, propus a fi realizat în intravilanul comunei Matca, cod poștal 807185, TARLA 46/1, PARCELA 414/3-1,4, județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de Mediu – Documentații procedură EIA și EA- Memorii de prezentare 2020 și la punctul de lucru a SC CONSREC TRAINING SRL, str. Basarabiei, nr. 212, județul Galați. Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.  

Copyright © 2012 Ziarul Semnal