Anunț public

apr. 20th, 2021 in sectiunea Local.

VALVIO PROD SRL titular al proiectului ‘‘Schimbare destinație din anexă gospodărească – C2 în depozit materiale de construcții și depozit îngrășăminte chimice’’ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul menționat mai sus, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Matca, cod poștal 807185, TARLA 46/1, PARCELA 414/3-1,4, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro, la Secțiunea reglementări- Acorduri de mediu/ Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.  

VALVIO PROD SRL

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal