GAL SIRETUL VERDE: ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PENTRU MĂSURILE M1/3A, M6/6 B, M7/6B

dec. 27th, 2017 in sectiunea National.

GAL SIRETUL VERDE anunţă prelungirea, până pe 31 ianuarie 2018, a apelurilor de selecție pentru următoarele măsuri din Strategia de Dezvoltare Locală:

  1. Măsura 1/3A ” Scheme de calitate în teritoriul GAL Siretul Verde” – Sesiunea 1/2017, Apel de selecție 1/2017, deschis initial in perioada 29.09.2017 –29.12.2017;
  2. Măsura 6/6 B „Dezvoltarea spațiului rural” – Sesiunea 1/2017 Apel de selecție 1/2017, deschis initial in perioada 29.09.2017 –29.12.2017;
  3. Măsura 7/6B „Servicii sociale în teritoriul GAL Siretul Verde” – Sesiunea 1/2017, Apel de selectie 1/2017, deschis initial in perioada 01.11.2017–29.12.2017;

 

Măsura Beneficiari eligibili Fonduri disponibile Suma maximă nerambursabilă/proiect
M 1/3A ” Scheme de calitate în teritoriul GAL Siretul Verde” – Fermierii (cu excepția persoanelor  fizice  neautorizate)  si  grupuri  de  fermieri  legal  constituite  care  îşi  desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul României si care participă pentru prima dată la scheme de calitate pentru produse agricole şi agroalimentare; grupuri de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare); 29.366 euro plata unică anuală de 2936,6  euro/ an/ exploataţie pe o perioadă de maxim 5 ani
M 6/6 B „Dezvoltarea spațiului rural” Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri); 829.577 euro 200.000 euro
M 7/6B „Servicii sociale în teritoriul GAL Siretul Verde” -Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (A.D.I)

-Entități private: ONG-uri definite conform legislației în vigoare, întreprinderi sociale, GAL Siretul Verde,  în condițiile în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul (cu aplicarea de măsuri de evitare a conflictului de interese).

212.900 euro 200.000 euro

 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea, de luni vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Data limită de primire a proiectelor este 31 ianuarie 2018.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului, disponibile pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702 100, Tel: 0736 618 242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor poate fi consultată/ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea.

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal