25 OCTOMBRIE – ”ZIUA EUROPEANĂ A JUSTIȚIEI CIVILE” »

25 OCTOMBRIE – ”ZIUA EUROPEANĂ A JUSTIȚIEI CIVILE”

COMUNICAT DE PRESĂ La data de 25 octombrie, ca în fiecare an, în întreaga Europă este sărbătorită ”Ziua Europeană a Justiției Civile”, inițiativă comună a Consiliului Europei și a Comisiei Europene, eveniment prin care justiția civilă este adusă în atenția publicului european. Semnificația acestei zile este aceea de a apropia justiția de cetățeni, de a-i ajuta pe aceștia să fie mai bine informați despre drepturile lor și modalitatea de funcționare a sistemului judiciar. În vederea consolidării relației de încredere între cei care înfăptuiesc actul de justiție – magistrații și beneficiarii acestuia – justițiabilii, vor fi organizate, miercuri – 25 octombrie 2017, în intervalul orar 11.00 – 14.00, în incinta Judecătoriei Tecuci, din strada Costache Racoviță, nr. 28 bis, manifestări de […]

Anunț MEDIU »

Anunț MEDIU

U.A.T. COMUNA GOHOR anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Amenajare teren multisport, sat Nărteşti, comuna Gohor, judeţul Galaţi”. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați şi la sediul Primăriei comunei Gohor în zilele de luni-joi, între orele 8.30 – 16.00 şi vineri, orele 8.30 – 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi. Primar, Gelu SÂRGHIE

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DIN CADRUL BIROULUI POLIȚIEI LOCALE »

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DIN CADRUL BIROULUI POLIȚIEI LOCALE

Astazi, 05.10.2017, UAT Matca scoate la concurs 1 post vacant: Referent în cadrul Biroului Poliției Locale; Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs sunt:      (1) a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care […]

Anunt public »

Anunt public

BUJOR PETRACHE și BUJOR IOANA, titulari ai proiectului ”Stație PECO cu Market, G.P.L. și vulcanizare”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul sus menționat, propus pentru a fi realizat în intravilan sat Barcea, comuna Barcea, str. Mihai Eminescu, nr. 275, Cv 32, P928, jud. Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30.-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro/Reglementari/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații […]

Bursele Europene pentru Jurnalisti »

Bursele Europene pentru Jurnalisti

Bursele Europene pentru Jurnalisti continua cu editia 2017-2018, in organizarea Fundatiei Euromonitor pentru Excelenta, cu sprijinul Agentiei Ad Media Consult. Programul Bursele Europene pentru Jurnalisti invita tinerii ziariști din Romania care doresc sa capete o expertiza profesionala in problematica europeana sa se alature celor peste 250 de colegi de breasla care au beneficiat de-a lungul ultimilor 17 ani de training si burse de pregatire profesionala ce le-au completat cunostintele, le-au consolidat experientele si le-au largit orizonturile profesionale. Acest program incurajeaza si faciliteaza pregatirea profesionala si ii ajuta pe participanti sa aprofundeze intelegerea tematicilor legate de Uniunea Europeana, cadrul de reglementare, functionarea institutiilor, relationarea intre Statele Membre, precum si maniera in care este abordata problematica europeana de catre media occidentala. Programul […]

Apel de selecție Asociația ”GAL TECUCI” – Măsura M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale »

Apel de selecție Asociația ”GAL TECUCI” – Măsura M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale

Data lansării apelului de selecție: 29.09.2017 Măsura lansată prin apelul de selecție – M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale; Tipurile de beneficiari eligibili: ONG-uri, autorităţi publice locale, asociaţiile acestora, parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri și persoane juridice private inclusiv asociații ale minorităților etnice din teritoriul GAL. (Aceștia trebuie să facă parte din categoria furnizorilor de servicii sociale). Furnizori acreditați de servicii sociale. Furnizori publici de servicii sociale pot fi: – structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu; – autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii […]

Apel de selecție Asociația ”GAL TECUCI” – Măsura M1/1B – Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali »

Apel de selecție Asociația ”GAL TECUCI” – Măsura M1/1B – Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali

Data lansării apelului de selecție: 29.09.2017; Măsura lansată prin apelul de selecție – M1/1B – Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali; Tipurile de beneficiari eligibili: PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură. – Fermieri; – Micro-întreprinderi și întreprinderi mici; – Organizații neguvernamentale; – Consilii locale; – Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în […]

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE – APEL DE SELECȚIE M 6/6B »

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE – APEL DE SELECȚIE M 6/6B

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 6/6B – 1/2017 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE  anunță lansarea, în perioada 29 septembrie 2017 –29 decembrie 2017, a sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte pentru Măsura 6/6 B „Dezvoltarea spațiului rural”.  Data lansării apelului de selecție: 29.09.2017 Măsura lansată prin apelul de selecție: M6/6 B „Dezvoltarea spațiului rural”. Beneficiari eligibili: Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri). Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:                 Fondul total disponibil pe M6/6B este de 829.577 euro.                 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 200.000             euro. Data limită de depunere a proiectelor: 29 decembrie 2017 Locul […]

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE – APEL DE SELECȚIE M 5/6A »

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE – APEL DE SELECȚIE M 5/6A

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 5/6A – 1/2017   GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE  anunță lansarea, în perioada 29 septembrie 2017 –29 decembrie 2017, a sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte pentru Măsura M5/6A ” Investiții în activități non-agricole”.  Data lansării apelului de selecție: 29.09.2017 Măsura lansată prin apelul de selecție: M5/6A ” Investiții în activități non-agricole”. Beneficiari eligibili: Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul LEADER pentru prima dată. (start-ups). Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul LEADER, care își propun activități non-agricole,  pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin […]

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE – APEL DE SELECȚIE M 1/3A »

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE – APEL DE SELECȚIE M 1/3A

  Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 1/3A – 1/2017   GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE  anunță lansarea, în perioada 29 septembrie 2017 – 29 decembrie 2017, a sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte pentru Măsura 1/3A ” Scheme de calitate în teritoriul GAL Siretul Verde”.  Data lansării apelului de selecție: 29. 09.2017 Măsura lansată prin apelul de selecție: M 1/3A „SCHEME DE CALITATE ÎN TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE” Beneficiari eligibili: Fermieri (cu excepția persoanelor fizice neautorizate) si grupuri de fermieri legal  constituite care îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul României si care participă pentru prima dată la scheme de calitate pentru produse agricole şi agroalimentare; Grupuri de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea […]

Copyright © 2012 Ziarul Semnal