Anunț public »

Anunț public

BLK OIL BALCAN SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare stație distribuție carburanți, prin reamplasare skid GPL, montare spălătorie self-wash, distribuitor carburanți, reamplasare container, parcaje, împrejmuire” propus a fi amplasat în sat Furcenii Noi, comuna Cosmești, T23, P652+653 nr. cad. 108125, județul Galați.Informații privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galați, www.apmgl.anpm.ro, secțiunea Reglementări – Acord de mediu – Memorii de prezentare 2024 și la sediul titularului BLK OIL BALCAN SRL din municipiul Tecuci, str. Siretului, nr. 3, județul Galați.Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro.

ANUNȚ »

ANUNȚ

Unitatea Admnistrativ-Teritorială Comuna Gohor, judeţul Galaţi, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele nr. 3, 5, 23, 25, începând cu data de 29.04.2024, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Gohor, conform art. 14, alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Primar, Sîrghie Gelu

ANUNȚ PUBLIC »

ANUNȚ PUBLIC

BLK OIL BALCAN S.R.L. cu sediul în Tecuci, str. Siretului, nr. 3, având  J17/1662/2018 și CUI : RO40156824 anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Modernizare stație distribuție carburanți, prin reamplasare skid GPL, montare spălătorie self-wash, distribuitor carburanți, reamplasare container, parcaje, împrejmuire”, propus a fi amplasat în satul Furcenii Noi, comuna Cosmești, județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro, secțiunea Reglementări-Acordul de mediu – Documentații procedură EIA și EA – Memorii de prezentare 2024 și la sediul titularului, S.C. BLK OIL BALCAN S.R.L., Tecuci, municipiul Tecuci, str. Siretului, nr. 3, județul Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de […]

Anunț public »

Anunț public

PORTASE TRIFON PFA, cu sediul social în Sat Matca, Comuna Matca, Județul Galați, CUI: 27494933, declar pierdute documentele firmei. Le declar nule..

GAL Siretul Verde – Apel de selecție MĂSURA M5/6A „Investiții în activități non-agricole” – fonduri EURI »

GAL Siretul Verde – Apel de selecție MĂSURA M5/6A „Investiții în activități non-agricole” – fonduri EURI

Data publicării: 12.03.2024 versiune simplificată-Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 5/6A -EURI- 1/2024Data lansării apelului de selecție: 20.03.2024Data limită de depunere a proiectelor: 29.03.2024, ora 13.00Beneficiari eligibili:• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul LEADER pentru prima dată. (start-ups) Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul LEADER, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; (start-ups)• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)• micro-întreprinderi și […]

Anunț public »

Anunț public

IACOB DUMITRU-DORINEL PFA, cu sediul social în SAT MATCA, COMUNA MATCA, NR. 245, JUDEȚUL GALAȚI, CUI: 27573476, F17/1551/2010, declar pierdute actele firmei. Le declar nule. 

Anunț public »

Anunț public

Solicitare Autorizație de mediu LAVANDERIA ALEROX SRL, cu sediul în TECUCI, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 117, BL. B1, SC. 2, AP. 32, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizației de mediu în scopul desfășurării activității SPĂLAREA ȘI CURĂȚAREA (USCATĂ) ARTICOLELOR TEXTILE ȘI A PRODUSELOR DIN BLANĂ, cod CAEN 9601 pe amplasamentul din STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 128, HALA 1,2 ȘI 3. Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30, la sediul AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, județul Galaţi. Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se […]

Anunț public »

Anunț public

MARIN LAURENȚIU Întreprindere Individuală, cu sediul social în sat MATCA, comuna Matca, Nr. 3611, județul Galați, CUI: 37347310, Nr. de ordine în Registrul Comerțului F17/214/2017, declar pierdute CERTIFICATELE CONSTATATOARE. Le declar nule.

Apel de selecție Nr.1/2024 »

Apel de selecție Nr.1/2024

– varianta simplificată – Măsura M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale – COMPONENTA EURI Data lansării apelului de selecție: 14.02.2024 Măsura lansată prin apelul de selecție – M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale; Tipurile de beneficiari eligibili: ONG-uri, autorităţi publice locale, asociaţiile acestora, parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri și persoane juridice private inclusiv asociații ale minorităților etnice din teritoriul GAL. (Aceștia trebuie să facă parte din categoria furnizorilor de servicii sociale). Furnizori acreditați de servicii sociale. 1. Furnizori publici de servicii sociale pot fi: – structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu; – autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora […]

Apel de selecție nr.1/2024- varianta simplifictă – Măsura M1/1B Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali – Fonduri FEADR »

Apel de selecție nr.1/2024- varianta simplifictă – Măsura M1/1B Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali – Fonduri FEADR

Data lansării apelului de selecție: 14.02.2024 Măsura lansată prin apelul de selecție  – M1/1B  Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali Tipurile de beneficiari eligibili: PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE și în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură. – Fermieri; – Micro-întreprinderi și întreprinderi mici; – Organizații neguvernamentale; – Consilii locale; – Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza […]

Copyright © 2012 Ziarul Semnal