Anunț public »

Anunț public

ISTRATE ȘTEFAN GHEORGHE I.I., CUI 38852387, vând numărul de ordine în Registru Comerțului F17/147/2018, sediul în Sat Matca, Comuna Matca, Nr. 2064, Județul Galați, declar pierdute Certificatele Constatatoare. Le declar nule.  

Anunț public »

Anunț public

VALVIO PROD SRL titular al proiectului ‘‘Schimbare destinație din anexă gospodărească – C2 în depozit materiale de construcții și depozit îngrășăminte chimice’’ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul menționat mai sus, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Matca, cod poștal 807185, TARLA 46/1, PARCELA 414/3-1,4, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro, la Secțiunea Reglementări/ Acorduri de mediu/ Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu »

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SAULEA MIHĂIȚĂ ȘI SAULEA PAULA-ALEXANDRA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Amplasare echipament automat pentru spălarea autovehiculelor” propus a fi realizat în intravilanul Comunei Umbrărești, Strada Ștefan cel Mare, Nr. FN, Județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro, secțiunea Reglementări- Acordul de Mediu- Documentații procedură EIA și EA- Memorii de prezentare 2021 și la domiciliul titularilor în Comuna Umbrărești, Sat Salcia, str. Emil Racoviță, nr. 77, județul Galați. Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro

Anunț public »

Anunț public

PROMITCOS SRL, J17/2054/2006, CUI: 20063950, cu sediu profesional în sat Matca, comuna Matca, nr. 200, județul Galați, declar pierdut Certificatul de înregistrare și Certificatul constatator. Le declar nule. 

Anunț public »

Anunț public

EXQUISITE TRUST BLN S.R.L., CUI 39651756, J17/1014/20.07.2018, cu sediul social în sat Barcea, comuna Barcea, str. Mihai Eminescu, nr. 918, cam. 3, județul Galați, declar pierdut Certificat constatator pentru punctul de lucru din Brașov, Bd. Griviței, nr. 61, bl. 46, sc. C, ap. 2. Îl declar nul. 

Anunț public »

Anunț public

SC DIAPLANT INTERAGRO S.R.L., titular al proiectului ”Desființare parțială construcție, schimbare de destinație din depozit frigorific în depozit pesticide, construire depozit semințe și birouri, construire depozit îngrășăminte și împrejmuire” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ”Desființare parțială construcție, schimbare de destinație din depozit frigorific în depozit pesticide, construire depozit semințe și birouri, construire depozit îngrășăminte și împrejmuire”, propus a fi realizat pe amplasamentul situat în sat Cosmești, comuna Cosmești, T 27, P173, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galați la următoarea adresă: http://apmgl.anpm.ro – Reglementări – Acordul de mediu – Proiect decizie etapa […]

Anunț public »

Anunț public

HULEA MARIANA-MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, CUI 30516241, F17/771/2012, cu sediul în sat Matca, comuna Matca, nr. 1437, județul Galați, declar pierdut Certificat constatator pentru sediul profesional. Îl declar nu.   

Kaufland România își oferă spațiul din magazine pentru a găzdui producătorii locali mici de legume fructe care întâmpină dificultăți în comercializarea mărfii în această perioadă »

Kaufland România își oferă spațiul din magazine pentru a găzdui producătorii locali mici de legume fructe care întâmpină dificultăți în comercializarea mărfii în această perioadă

Producătorii mici locali de legume fructe din întreaga țară sunt invitați să se înscrie până pe 7 decembrie 2020 în program, printr-un e-mail la office@kaufland.ro;  București, 27 noiembrie 2020 – Pentru a fi alături de producătorii mici de legume fructe afectați de dificultăți în perioada aceasta, Kaufland România își pune la dispoziție spațiile din magazine, pentru ca aceștia să își poată comercializa în continuare marfa, în condiții sporite de siguranță și confort pentru clienți.  Compania înțelege nevoia de a susține micii producători locali de legume fructe afectați de necesitatea de a oferi măsuri sporite de siguranță, esențiale în contextul actual, sau de temperaturile scăzute de afară, și lansează astfel o invitație către aceștia de a utiliza suprafețele de vânzare din […]

Anunț public »

Anunț public

BÎRA I. NECULAI INTREPRINDERE FAMILIALĂ, CUI 17270602, F17/206/22.02.2005, cu sediul social în sat Barcea, comuna Barcea, nr. 547, județul Galați, declar pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR. Îl declar nul. 

Anunț public »

Anunț public

KES AVANGARD SRL, CUI 35757852, J17/402/04.03.2016, cu sediul social în Tecuci, str. Iancu Jianu, nr. 6, jud. Galați și sediu secundar (punct de lucru) în Tecuci, str. Costache Racoviță nr. 16, jud. Galați, declar pierdute Certificate constatatoare sediu social și sediu secundar (punct de lucru). Le declar nule.  

Copyright © 2012 Ziarul Semnal