Anunț public »

Anunț public

Apel de selecție Nr.1/2023 – varianta simplifictă – Măsura M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale – COMPONENTA EURI Data lansării apelului de selecție: 21.08.2023 Măsura lansată prin apelul de selecție – M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale; Tipurile de beneficiari eligibili: ONG-uri, autorităţi publice locale, asociaţiile acestora, parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri și persoane juridice private inclusiv asociații ale minorităților etnice din teritoriul GAL. (Aceștia trebuie să facă parte din categoria furnizorilor de servicii sociale). Furnizori acreditați de servicii sociale. 1. Furnizori publici de servicii sociale pot fi: – structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu; – autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în […]

Anunț public »

Anunț public

Apel de selecție nr. 1/2023 – varianta simplifictă, Măsura M4/6A – Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și activități meșteșugărești – fonduri FEADR Data lansării apelului de selecție: 21.08.2023 Măsura lansată prin apelul de selecție  – M4/6A – Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și activități meșteșugărești Tipurile de beneficiari eligibili: Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o […]

Anunț public »

Anunț public

COSTEA MIOARA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ, cu sediul social în Sat BRĂTULEȘTI, Comuna COROD, Nr. 190, Județul GALAȚI, nr. înregistrare în registrul comerțului F17/647/2002, CUI: 14773154, dorim să declarăm pierdute documentele societății. Le declarăm nule.

Anunț public »

Anunț public

MARTIN C. MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, având CUI: 37331160, Nr. înregistrare registrul comerțului: F17/209/2017, declar pierdut certificatul constatator pentru activitățile desfășurate la beneficiari și/sau în afara sediilor proprii. Îl declar nul.

Anunț public »

Anunț public

Subsemnatul Iordan Florin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înființare spălătorie tip Self” propus a fi realizat pe amplasament situat în : T 58/4  P195, C.F. 1019860, sat Gara Berheci, comuna Gohor, str. –, nr. –, județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA și EA – Memorii de prezentare 2023 și la sediul titularului Iordan Florin din localitatea Brăhășești, satul Toflea, str. Principală, nr. 107, bl. -, sc. -, ap. -, județul Galați. Observațiile se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236-471009 .

Anunț public »

Anunț public

S.C EUNA SUNENRG S.R.L cu sediul în municipiul Galați, strada Poșta Veche, nr. 46, județul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Înfiinţare centrală electrică fotovoltaică, racordare la sistemul energetic național, instalare staţii de încărcare vehicule și împrejmuire teren”, propus a fi realizat pe amplasamentul din extravilanul satului Tuluceşti, Tarlaua 131, P. 1676/5/3, nr. cadastral 105616, Județul Galați.       Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/ Documentații procedură EIA și EA/ Memorii de prezentare 2023 și la sediul S.C EUNA SUNENRG S.R.L. Observațiile publicului se primesc pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro. S.C EUNA SUNENRG […]

Apel de selecție nr.2/2023- varianta simplifictă – Măsura M1/1B Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali »

Apel de selecție nr.2/2023- varianta simplifictă – Măsura M1/1B Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali

Data lansării apelului de selecție: 11.07.2023 Măsura lansată prin apelul de selecție  – M1/1B  Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali Tipurile de beneficiari eligibili: PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură. – Fermieri; – Micro-întreprinderi și întreprinderi mici; – Organizații neguvernamentale; – Consilii locale; – Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza […]

A N U N Ţ P U B L I C »

A N U N Ţ   P U B L I C

U.A.T. COMUNA GOHOR, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Demolare și construire școală primară, sat Ireasca, comuna Gohor, județul Galați”, propus a fi amplasat în satul Ireasca, comuna Gohor, județul Galați.          Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați: http:apmgl-Reglementări/ Acordul de mediu/ Anunțuri publice/ Anunț depunere solicitare 2020_2021_2022 și la sediul titularului: Primăria Gohor, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 145, sat Gohor, comuna Gohor, județul Galați. Observațiile publicului se primesc pe e-mail: office@apmgl.anpm.ro. PRIMAR, Gelu SÎRGHIE

ANUNŢ PUBLIC »

ANUNŢ PUBLIC

ROJEVAS 2000 SRL titular al proiectului “Modernizare stație mixtă de distribuție carburanți”, anunță publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul menționat mai sus, propus a fi realizat în intravilanul Comunei Foltești, T56/1, P749/1, Județul Galați.             Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro, la Secțiunea: Reglementări/Acorduri de mediu/ Drafturi acte de reglementare/ Proiect decizie etapa de încadrare 2023. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau fax: 0236/471009. ROJEVAS 2000 SRL

Anunț public »

Anunț public

GAVRIO TOTAL SRL cu sediul în Sat Tămăoani, Comuna Frumușița, Nr. 67, Județul Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE  ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ’’, propus a fi realizat pe amplasamentul din Sat Tămăoani, Comuna Frumușița, Județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea reglementări-acordul de mediu-documentații procedură EIA și EA memorii de prezentare 2023 și la sediul GAVRIO TOTAL SRL. Observațiile publicului se primesc pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro.

Copyright © 2012 Ziarul Semnal