ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE – APEL DE SELECȚIE – versiune simplificată »

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE – APEL DE SELECȚIE – versiune simplificată

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 11/6C – 1/2018 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE  anunță lansarea, în perioada 03.08 – 02.11.2018, a sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 11/6C „Bandă largă în teritoriul GAL Siretul Verde”. Data lansării apelului de selecție: 03.08.2018 Depunerea proiectelor se realizează continuu, până la sfârșitul sesiunii, cu selecție lunară. Conform apelului de selecție, o sesiune durează 3 luni. Măsura lansată prin apelul de selecție: 11/6C „Bandă largă în teritoriul GAL Siretul Verde” Beneficiari eligibili: Entitati publice: (APL, ADI); Entitati private care care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare (Legea 346/2004) si activează sau urmează să activeze în teritoriul GAL Siretul Verde în domeniul […]

Anunț LICITAȚIE »

Anunț LICITAȚIE

Unitatea Administrativ Teritorială comuna Corod, județul Galați, CIF 4393166, telefon contact 0236/864006, inițiază procedura de închiriere prin licitație publică a următoarei suprafețe: 15 m.p., situate în intravilanul comunei Corod, care aparțin domeniului privat al comunei Corod, județul Galați. Prețul de pornire al licitației este de 6 lei/m.p. Garanția de participare la licitație este de 100 lei. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 30.07.2018. Data limită pentru depunerea ofertelor este 07.08.2018, ora 09.00. Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Corod, județul Galați, în data de 07.08.2018, ora 10.00. Informațiile suplimentare se pot obține de la sediul U.A.T. Corod, județul Galați. Persoană de contact dl. Prodea Ciprian Gabriel. 

ANUNŢ PUBLIC »

ANUNŢ PUBLIC

SC ECO LIMPIAR SRL-D, CUI 37467146, J17/651/27.04.2017, cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 117, bloc B1, scara 2, etaj 1, ap. 32, județul Galați, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu, în scopul desfășurării activității ”Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană”, pe amplasamentul din Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 128, județul Galați.   Informaţii privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația de mediu, pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județul Galați.   Observaţiile, […]

ANUNȚ ÎNSCRIERI ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. ”EDUCATION” TECUCI »

ANUNȚ ÎNSCRIERI ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. ”EDUCATION” TECUCI

Şcoala Postliceală F.E.G. „Education” Tecuci, acreditată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin OMENCS nr. 5620/25.10.2016, face înscrieri pentru absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, absolvenţii de facultate, indiferent de vârstă. Înscrierile se fac în perioada 25 mai 2018 -11 septembrie 2018 (absolvenţii din promoţiile vechi se pot înscrie înainte de afişarea rezultatelor finale ale examenului de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2018). Specializările pentru care se fac înscrieri sunt: Asistent medical generalist, durata de studii 3 ani, număr de 30 locuri şi Asistent medical de farmacie, durata de studii 3 ani, 30 de locuri. Avantaje: diplomă recunoscută în tară şi în celelalte ţări ale UE; locuri cu şi fără taxă; taxa de şcolarizare se poate […]

Anunț public »

Anunț public

TIMOFTE EMILIA, titular al proiectului „Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperiș – clădire C 4 – 54 buc.” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmenționat, propus a fi amplasat în extravilan com. Priponești, Cv. 93, P 1.360/1 și 1.360/2, jud. Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni–joi, între orele: 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro/Reglementari/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de […]

Anunț public »

Anunț public

Ignat Elena Daniela, titular al proiectului de construire HALĂ, anunță publicul interesat  asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmenționat, propus a fi amplasat în județul Galați, comuna Barcea, sat Barcea, cod poștal 807005, strada Mihai Eminescu, nr. 744, sau identificat prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului CV 27, p. 730. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la Sediul A.P.M. Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro/Reglementari/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de incadrare. […]

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE – APEL DE SELECȚIE – versiune simplificată- »

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE – APEL DE SELECȚIE – versiune simplificată-

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M9/6B – 1/2018 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE anunță lansarea, în perioada 28 mai 2018 – 29 iunie 2018, a sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte pentru Măsura M9/6B  ”Susținerea dezvoltării teritoriului prin organizarea de evenimente cu specific local”. Data lansării apelului de selecție: 28.05.2018 Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura M9/6B – ”Susținerea dezvoltării teritoriului prin organizarea de evenimente cu specific local” Beneficiari eligibili: Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (A.D.I) Entități private: ONG-uri definite conform legislației în vigoare Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:                 Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 29.366 euro                 Suma maximã nerambursabilã pe […]

Anunț MEDIU »

Anunț MEDIU

IGNAT ELENA DANIELA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE HALĂ, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Barcea, satul Barcea, județul Galați, tarlaua 27, parcela 730, strada Mihai Eminescu, nr. 744. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30, și la sediul Ignat Elena Daniela, strada Mihai Eminescu, nr. 744, sat Barcea, comuna Barcea, județul Galați.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în termen de 5 zile de la data […]

Anunț ANGAJARE »

Anunț ANGAJARE

Angajăm personal în domeniul construcțiilor: ZUGRAVI, FAIANȚARI, RIGIPSARI. Salarii atractive. Relații la telefon: 0721554585.

Anunț ANGAJARE »

Anunț ANGAJARE

Angajăm OSPĂTARI și AJUTOR BUCĂTAR. Salarii atractive. Relații la telefon 0721554585.

Copyright © 2012 Ziarul Semnal