Vând TEREN ARABIL »

Vând TEREN ARABIL

Vând avantajos 1 ha de teren arabil situat în Tecuci, Cartierul ”Nicolae Bălcescu”, str. Dorobanți (zona stației meteorologice). Relații la telefon 0744.178.152. 

Anunț LICITAȚIE »

Anunț LICITAȚIE

Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Corod, C.I.F.4393166, telefon contact: 0236/864006, inițiază procedura de vânzare prin licitație publică a următoarei suprafețe: 1.000 m.p., situată în intravilanul com. Corod, care aparține domeniului privat al com. Corod, județul Galați.       Prețul de pornire al licitației este de 12.244 lei.       Garanție de participare la licitație este de 100 lei.       Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 02.11.2018.       Data limită pentru depunerea ofertelor este 05.11.2018 ora 09.00.       Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Corod, județul Galați în data de 05.11.2018, ora 10.00.        Informații suplimentare se pot obține de la sediul U.A.T. Corod, județul Galați.       Persoana de contact d-l Prodea […]

ANUNȚ »

ANUNȚ

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GOHOR, cu sediul în localitatea Gohor,  strada Principală, numărul 711, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: Muncitor calificat II, Electrician de întreţinere şi reparaţii: un post, conform HG 286/23.03.2011.   Concursul se va desfăşura astfel:   – Proba scrisă în data de 29.10.2018,  ora 9.00 , – Proba interviu în data de 30.10.2018,  ora 9.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: – studii medii, curs calificare electrician – vechime în muncă minim 5 ani – apt din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei de electrician; – constituie un avantaj domiciliul pe raza comunei Dosarul de participare la concurs se depune la sediul UAT Comuna Gohor pana la data […]

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR »

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR

SC GASIRUS SRL, CUI 28387820, J17/530/22.04.2011, cu sediul social în sat Matca, comuna Matca, nr. 2677, județul Galați, declar pierdut Certificat constatator pentru sediul secundar din Tecuci, str. Cuza Vodă, nr. 106, județul Galați. Îl declar nul.

Anunț »

Anunț

  UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GOHOR, cu sediul în localitatea Gohor,  strada Principală, numărul 711, judeţul Galaţi, organizează examen pentru ocuparea funcţiei contractuale de: Mecanic utilaj  Examenul se va desfăşura astfel:   – Proba scrisă în data de 29.10.2018,  ora 9.00 , – Proba interviu în data de 30.10.2018,  ora 9.00. Pentru participarea la examen candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: – studii medii, calificare mecanic utilaj – vechime în muncă minim 5 ani – apt din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei de mecanic utilaj; Dosarul de participare la concurs se depune la sediul UAT Comuna Gohor pana la data de 19.09.2018   Relaţii suplimentare la sediul: U.A.T. COMUNA GOHOR, persoană de contact: Onica Adriana Iulia  telefon: 0236865500, […]

Anunț MEDIU »

Anunț MEDIU

SC MTC CONSTRUCT SRL, cu sediul în București, sectorul 4, Aleea Reșița C, nr. 1-3, bl. 46, apt. 21, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Autorizației de mediu nr. 154/28.07.2011, în scopul desfășurării activității: 2550 – Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor pe amplasamentul din Tecuci, str. 1Decembrie 1918, nr. 137A, județul Galați.  

Anunț MEDIU »

Anunț MEDIU

SC MTC CONSTRUCT SRL, cu sediul în București, sectorul 4, Aleea Reșița C, nr. 1-3, bl. 46, apt. 21, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Autorizației de mediu nr. 154/28.07.2011, în scopul desfășurării activității: 2550 – Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor pe amplasamentul din Tecuci, str. 1Decembrie 1918, nr. 137A, județul Galați. Informaţii privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită revizuirea autorizației de mediu, pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județul Galați.   Observaţiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris […]

Anunț PUBLIC »

Anunț PUBLIC

U.A.T. COMUNA GOHOR anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Îmbrăcăminți rutiere ușoare pe DC 88 km 0+000 – 2+000 în comuna Gohor, județul Galați”propus a fi amplasat în comuna Gohor, satul Gohor. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați şi la sediul Primăriei comunei Gohor în zilele de luni- joi, între orele 8.30- 16.00 şi vineri, orele 8.30- 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, A.P.M. Galaţi. Primar, Gelu SÂRGHIE

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR »

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR

STOICA ALEXANDRU-SORINEL INTREPRINDERE FAMILIALĂ, cu sediul social în sat Umbrărești, comuna Umbrărești, nr. 467, județul Galați, CUI 19051455, F17/761/27.09.2006, declar pierdut Certificat constatator pentru sediul secundar din sat Umbrărești, comuna Umbrărești, nr. 218, județul Galați. ÎL DECLAR NUL.

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR »

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR

STOICA ALEXANDRU-SORINEL INTREPRINDERE FAMILIALĂ, cu sediul social în sat Umbrărești, comuna Umbrărești, nr. 467, județul Galați, CUI 19051455, F17/761/27.09.2006, declar pierdut Certificat constatator pentru sediul principal din sat Umbrărești, comuna Umbrărești, nr. 467, județul Galați. ÎL DECLAR NUL.

Copyright © 2012 Ziarul Semnal