Perdut CERTIFICAT CONSTATATOR »

Perdut CERTIFICAT CONSTATATOR

PESTI MIX SRL, CUI 17605996, J17/1051/20.05.2005, cu sediul social în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 42, bl. E4A, sc. 5, et. 1, ap. 87, județul Galați, declar pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR  ORIGINAL pentru punctul de lucru din Matca, nr. 213, județul Galați. Il declar nul.

Anunț CONCURS ANGAJARE »

Anunț CONCURS ANGAJARE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GOHOR, cu sediul în localitatea Gohor,  strada Principală, numărul 711, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: Inspector de specialitate: un post, conform HG 286/23.03.2011.   Concursul se va desfăşura astfel:   – Proba scrisă în data de 07.12.2018, ora 9.00, – Proba interviu în data de 12.12.2018, ora 9.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: – studii superioare – vechime în muncă minim 5 ani – apt din punct de vedere medical; – constituie un avantaj domiciliul pe raza comunei Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, (până la data de 28.11.2018) […]

Anunț ANGAJARE »

Anunț ANGAJARE

MTC CONSTRUCT SRL, cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie, nr. 137 A (lângă ANL) angajează funcționar economic, cu experiență în contabilitate primară și studii superioare. Rugăm seriozitate.

Pierdut CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE »

Pierdut CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

S.C. PIN MAR S.R.L., CUI 30380769, J17/790/02.07.2012, cu sediul social în sat Barcea, comuna Barcea, nr. 219, județul Galați, administrator Pintilie Marian, declar pierdut CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE în original. Îl declar nul.

Anunț MEDIU »

Anunț MEDIU

SC DACAECUN AUTO 2015 SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Amplasare hală pentru repararea și întreținerea autovehiculelor”, propus a fi amplasat în sat Gohor, com. Gohor, jud. Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul SC DACAECUN AUTO 2015 SRL, sat Gohor, com. Gohor, jud. Galați, în zilele de luni-joi, între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, A.P.M. Galați.

Anunț MEDIU »

Anunț MEDIU

COMUNA BĂLĂŞEŞTI, anuntă publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în sat Ciureştii-Noi Comuna Bălășești, județul Galaţi”, propus a fi amplasat în sat Ciureştii-Noi, comuna Bălăşeşti, județul Galați. Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul Comunei Bălăşeşti, sat Bălăşeşti, comuna Bălăşeşti, județul Galaţi, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Galaţi.  

Asociația ”GAL TECUCI” – Apel de selecție Nr. 1/2018, Măsura M6/6B – ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale” »

Asociația ”GAL TECUCI” – Apel de selecție Nr. 1/2018, Măsura M6/6B – ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”

Data lansării apelului de selecție: 09.11.2018 Măsura lansată prin apelul de selecție – M6/6B – ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”; Tipurile de beneficiari eligibili: ONG-uri, autorităţi publice locale, asociaţiile acestora, parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri și persoane juridice private inclusiv asociații ale minorităților etnice din teritoriul GAL. (Aceștia trebuie să facă parte din categoria furnizorilor de servicii sociale). Furnizori acreditați de servicii sociale. Furnizori publici de servicii sociale pot fi: – structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu; – autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii […]

Asociația ”GAL TECUCI” – Apel de selecție- Nr. 1/2018, Măsura M5/6B – ”Renovarea satelor„ »

Asociația ”GAL TECUCI” – Apel de selecție- Nr. 1/2018, Măsura M5/6B – ”Renovarea satelor„

Data lansării apelului de selecție: 09.11.2018 Măsura lansată prin apelul de selecție – M5/6B – ”Renovarea satelor” Tipurile de beneficiari eligibili: Beneficiarii direcți ai măsurii sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare: Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale UAT-urilor (ADI); ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială, creșe și infrastructură de tip after-school; ONG – reprezentative pentru activitățile de mediu, cultură; Unități de cult. Fondurile disponibile pentru măsura M5/6B – 64.403 euro Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect – 64.403 euro Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot […]

Asociația ”GAL TECUCI” – Apel de selecție Nr. 2/2018, Măsura M2/2B – „Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri” »

Asociația ”GAL TECUCI” – Apel de selecție Nr. 2/2018, Măsura M2/2B – „Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri”

Data lansării apelului de selecție: 09.11.2018 Măsura lansată prin apelul de selecție – M2/2B – „Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri” Tipurile de beneficiari eligibili: Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50% + 1 din acţiuni. *Art. 2(1) n – „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 […]

ANUNȚ APEL DE SELECȚIE CERERI DE PROIECTE MĂSURA 10/6B ”Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului” »

ANUNȚ APEL DE SELECȚIE CERERI DE PROIECTE MĂSURA 10/6B ”Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului”

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE  anunță lansarea, în perioada 12 noiembrie 2018 – 12 decembrie 2018, a sesiunii numărul 1/2018  de cereri de proiecte pentru Măsura 10/6B ” Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului „. Data publicarii apelului de selecție: 05.11.2018 Data lansării apelului de selecție: 12.11.2018 Măsura lansată prin apelul de selecție: M 10/6B  „ Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului „ Beneficiari eligibili: Entități publice -autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) Entități private: -ONG-uri definite conform legislației în vigoare cu domeniul de activitate de protejarea mediului, peisajului rural și al siturilor de înaltă valoare naturală -Administratori, gestionari al siturilor Natura 2000 Fondul nerambursabil total disponibil/măsură este 29.366 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi […]

Copyright © 2012 Ziarul Semnal