Apel de selecție nr. 1/2022 – varianta simplifictă, Măsura M4/6A – Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și activități meșteșugărești – Asociația ”GAL TECUCI” »

Apel de selecție nr. 1/2022 – varianta simplifictă, Măsura M4/6A – Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și activități meșteșugărești – Asociația ”GAL TECUCI”

Data lansării apelului de selecție: 19.04.2022 Măsura lansată prin apelul de selecție  – M4/6A – Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și activități meșteșugărești Tipurile de beneficiari eligibili: Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups). Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008) Intreprindere […]

Apel de selecție nr.1/2022- varianta simplifictă – Măsura M1/1B Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali – Asociația ”GAL TECUCI” »

Apel de selecție nr.1/2022- varianta simplifictă – Măsura M1/1B Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali – Asociația ”GAL TECUCI”

Data lansării apelului de selecție: 19.04.2022 Măsura lansată prin apelul de selecție  – M1/1B  Sprijinirea formelor asociative și a cooperării între actorii locali Tipurile de beneficiari eligibili: PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură. – Fermieri; – Micro-întreprinderi și întreprinderi mici; – Organizații neguvernamentale; – Consilii locale; – Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza […]

Apel de selecție- Nr.1/2022, Măsura M5/6B Renovarea satelor – Asociația ”GAL TECUCI” »

Apel de selecție- Nr.1/2022, Măsura M5/6B Renovarea satelor – Asociația ”GAL TECUCI”

Data lansării apelului de selecție:19.04.2022 Măsura lansată prin apelul de selecție  – M5/6B Renovarea satelor Tipurile de beneficiari eligibili: Beneficiarii direcți ai măsurii sunt entități publice/private, stabilite  prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare: Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale UAT-urilor (ADI); ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială, creșe și infrastructură de tip after-school; ONG –uri din toate domeniile de activitate; Unități de cult. ATENTIE! Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).  Fondurile […]

Anunț public »

Anunț public

IONAȘC IONEL P.F.A. cu sediul în Sat BARCEA, Comuna BARCEA, Nr. 939, Județul GALAȚI, având CUI: 28779718, F17/1004/2011, declar pierdute certificatele constatatoare pentru firma. Le declar nule.

CAMPANIA DE INFORMARE »

CAMPANIA DE INFORMARE

a proiectului: „Participarea  activă la viața comunității prin implementare de servicii integrate” Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Contract POCU/827/5/2/139429: Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială în parteneriat cu Comuna Vlădești Evenimentul se va desfășura la Caminul Cultural, din Comuna Foltești, județul Galați în data de 21.03.2022, ora 9.30-15.30 Detalii suplimentare puteți obține la telefonul: 0748 018 838 Manager proiect – PETCU CORNELIA Persoanele interesate pot confirma prezenta la adresa de email: office@iresis.ro sau office.cdpsc@gmail.com

ANUNTUL PUBLIC »

ANUNTUL PUBLIC

Solicitare de revizuire a Autorizației de mediu nr. 164 din 20.06.2013, revizuită în data de 12.02.2018. SC. PETCONPET SRL cu sediul în TECUCI, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizaţiei de mediu nr. 164 din 20.06.2013, revizuită în data de 12.02.2018 în scopul desfășurării activităţii ,,Întreținerea și repararea autovehiculelor”, cod CAEN 4520, pe amplasamentul din mun. TECUCI, str. 1Decembrie 1918, nr. 134, județul Galați. Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08.30 – 13.30,  la sediul AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, județul Galaţi. Observațiile, sugestiile și/sau […]

Anunț public »

Anunț public

ISTRATE IONUȚ-FLORIN II, cu sediul social în Sat Matca, Comuna Matca, Nr. 21, Județul Galați, având F17/374/2017, CUI: 37772336, declar pierdute Certificatele Constatatoare pentru firmă. Le declar nule.

NE MĂRIM ECHIPA!!! »

NE MĂRIM ECHIPA!!!

MATRIX CLUB – RESTAURANT, HOTEL angajează personal pentru BUCĂTĂRIE, BAR! Relații la telefoanele: 0751 024 092 și 0770 349 329.

Anunț public »

Anunț public

Poliția Locală Tecuci anunță public PIERDEREA PROCESELOR VERBALE DE CONSTATARE A CONTRAVENTIILOR, cu seria TECPL, de la numărul 0012591 la numărul 0012600. Le declarăm NULE.

Anunț public »

Anunț public

Declar pierdute Certificatele Constatatoare pentru firma ISTRATE IONUȚ-FLORIN II, cu sediul social în Sat Matca, Comuna Matca, Nr. 21, Județul Galați, având F17/374/2017, CUI: 37772336. Le declar nule.

Copyright © 2012 Ziarul Semnal