CAMPANIA DE INFORMARE »

CAMPANIA DE INFORMARE

a proiectului: „Participarea  activă la viața comunității prin implementare de servicii integrate” Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Contract POCU/827/5/2/139429: Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială  în parteneriat cu Comuna Vlădești Evenimentul se va desfășura la Caminul Cultural Scânteiești, din Comuna Scânteiești, județul Galați în data de 19.11.2022, ora 09.30-15.30 Detalii suplimentare puteți obține la telefonul: 0748 018 838 Manager proiect – PETCU CORNELIA Persoanele interesate pot confirma prezenta la adresa de email: office@iresis.ro sau office.cdpsc@gmail.com

CAMPANIA DE INFORMARE »

CAMPANIA DE INFORMARE

a proiectului: „Participarea  activă la viața comunității prin implementare de servicii integrate” Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Contract POCU/827/5/2/139429: Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială în parteneriat cu Comuna Vlădești. Evenimentul se va desfășura la Caminul Cultural Vlădești, din Comuna Vlădești, județul Galați în data de 18.11.2022, ora 12.30-18.30. Detalii suplimentare puteți obține la telefonul: 0748 018 838 Manager proiect – PETCU CORNELIA Persoanele interesate pot confirma prezenta la adresa de email: office@iresis.ro sau office.cdpsc@gmail.com

Anunț public »

Anunț public

ȘTEFI RENT INDUSTRIAL SRL, cu sediul în sat Matca, comuna Matca, nr. 243, Construcția 1, jud. Galați, CUI: 41612120, J17/1613/2019, declar pierdut certificatul constatator de la sediul secundar. Îl declar nul.

Anunț public »

Anunț public

FILIMON IULIAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ cu sediul în sat Matca, comuna Matca, str. Matei Basarab, nr. 15, jud. Galați, CUI: 44213744,  F17/549/2021, declar pierdute documentele societății. Le declar nule.

Anunț de presă privind începerea proiectului »

Anunț de presă privind începerea proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD PENTRU RITILO S.R.L ” RITILO S.R.L., cu sediul în GALAŢI, localitatea Munteni,  Str. TRANDAFIRILOR, nr. 1, anunta lansarea proiectului   „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD pentru RITILO S.R.L., proiect  nr. RUE M2-AGRI-847,  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr 61/2022. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE , respectiv  19.06.2022. Valoarea proiectului este de 92954,22 (valoarea totala) din care: 80829.75 lei grant si 12124.47 lei cofinanțare. Locatia de implementare este situata in localitatea Munteni, str. Str. TRANDAFIRILOR, nr. 1. Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă […]

Anunț de presă privind începerea proiectului »

Anunț de presă privind începerea proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD PENTRU AGRONYC BERESCU SRL ” AGRONYC BERESCU SRL, cu sediul în GALAŢI, localitatea Ungureni, str. Str. PIETROASELE, nr. 10, anunta lansarea proiectului   „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD pentru AGRONYC BERESCU SRL, proiect  nr. RUE M2-AGRI-2643,  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr 61/2022. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE , respectiv  21.06.2022. Valoarea proiectului este de 166.979,66 (valoarea totala) din care: 145199.7  lei grant si 21779.96 lei cofinanțare. Locatia de implementare este situata in localitatea Ungureni, str. Str. PIETROASELE, nr. 10. Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de […]

Anunț de presă privind începerea proiectului »

Anunț de presă privind începerea proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD PENTRU COMPANIA OPREA S.R.L.” COMPANIA OPREA S.R.L, cu sediul în GALAŢI, localitatea Munteni, str. Str. VOLUNTARI, nr. 4, anunta lansarea proiectului   „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD pentru  COMPANIA OPREA S.R.L.”, proiect  nr. RUE M2-AGRI-637,  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr 61/2022. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE , respectiv  20.06.2022. Valoarea proiectului este de 671.118,13 (valoarea totala) din care: 583581 lei grant si 87537.15  lei cofinanțare. Locatia de implementare este situata in GALAŢI, localitatea Munteni, str. Str. VOLUNTARI, nr. 4. Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de […]

Anunț de presă privind începerea proiectului »

Anunț de presă privind începerea proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD PENTRU EURO GRAINS TRADING SRL .” EURO GRAINS TRADING SRL, cu sediul în GALAŢI, localitatea Tecuci, str. Str. MUREŞ, nr. 8, anunta lansarea proiectului   „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD pentru  EURO GRAINS TRADING SRL”, proiect  nr. RUE M2-AGRI-1620,  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr 61/2022. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE , respectiv  18.06.2022. Valoarea proiectului este de 682.810,2 (valoarea totala) din care: 593748 lei grant si 89062.2  lei cofinanțare. Locatia de implementare este situata in localitatea Tecuci, str. Str. MUREŞ, nr. 8. Obiectul contractului îl […]

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a autorizație de mediu »

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a autorizație de mediu

SC HAISLER GENERAL BUSINEES SRL cu sediul social sat. Negrilești, com. Negrilești, str. Nicolae Iorga, nr. 92, Județul Galați, nr. înregistrare la ORC: RO 44710468, J17/1288/2021, reprezentată de Rugină Ana-Maria, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de eliberare a autorizației de mediu pentru activitatea de: Ø4520- Întreținerea și repararea autovehiculelor (Spălătorie auto self-service), desfășurată pe amplasamentul din sat. Negrilești, com. Negrilești, Județul Galați. Informații privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 13.00, la sediul AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județul Galați. Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în […]

Anunț public »

Anunț public

Banu Iulian Cristian cu domiciliul în sat Cosmești, comuna Cosmești, Str. G-ral Dumitru Damacianu, Județul Galați, titular al „Schimbare destinație din spațiu de locuit în spațiu de prestări servicii alimentație publică”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat mai sus, propus a fi amplasat în sat Cosmești, comuna Cosmești, Str. G-ral Dumitru Damacianu, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galați la următoarea adresă: http://apmgl.anpm.ro-reglemetari-acordul de mediu-proiect decizie etapa de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de […]

Copyright © 2012 Ziarul Semnal